Ikon för Rikstermbanken

inträngningsdjup

svensk term: inträngningsdjup
definition:

svetsgodsets tjocklek exklusive eventuell(a) råge(ar)

se även:
engelska termer: penetration depth
deposited thickness
engelsk term (avrådd): weld metal thickness (obsolete)
definition:

thickness of the weld metal excluding any reinforcement

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015