Ikon för Rikstermbanken

svetsgodstjocklek

svensk term: svetsgodstjocklek
definition:

svetsgodsets tjocklek inklusive eventuell(a) råge(ar)

se även:
engelsk term: weld thickness
definition:

thickness of the weld metal including any reinforcements

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015