Ikon för Rikstermbanken

frånsvetsning (1)

svensk term: frånsvetsning (1)
definition:

svetsteknik där pistolen eller brännaren skjuts i svetsriktningen

anmärkning:

Pistollutningen är större än 90º.

Läs mer: http://www.svets.se/svetsmetoder/gas

se även:
engelsk term: push technique
definition:

welding technique where the torch is pushed in the welding direction

anmärkning:

The torch angle is greater than 90º.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015