Ikon för Rikstermbanken

motsvetsning (2)

svensk term: motsvetsning (2)
definition:

svetsteknik där pistolen eller brännaren dras i svetsriktningen

anmärkning:

Pistollutningen är mindre än eller lika med 90º.

se även:
engelsk term: pull technique
definition:

welding technique where the torch is pulled in the welding direction

anmärkning:

The torch angle is less than or equal to 90º.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015