Ikon för Rikstermbanken

diskontinuitet och formavvikelse

svensk term: diskontinuitet och formavvikelse
definition:

avvikelse i svetsens homogenitet eller från den avsedda geometrin

se även:
engelsk term: imperfection
definition:

a discontinuity in the weld or a deviation from the intended geometry

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015