Ikon för Rikstermbanken

svetsklass

svenska termer: svetsklass
kvalitetsnivå
definition:

beskrivning av svetsens kvalité baserad på valda diskontinuiteters typ och storlek

engelsk term: quality level
definition:

description of the qualities of a weld on the basis of type and size of selected imperfections

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015