Ikon för Rikstermbanken

automatisk svetsning

svensk term: automatisk svetsning
definition:

svetsning där alla funktioner utförs automatiskt

anmärkning:

Manuell justering av svetsparametrar under svetsning är inte möjlig.

se även:
engelsk term: automatic welding
definition:

welding where all operations are performed automatically

anmärkning:

Manual adjustment of welding variables during welding is not possible.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015