Ikon för Rikstermbanken

icke-linjärt videoformat

svensk term: icke-linjärt videoformat
definition:

annons som visas parallellt med videoinnehållet, dvs. visas samtidigt som videoinnehållet spelas

exempel:

Overlay banner är ett exempel på ett icke-linjärt videoformat.

se även:
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13