Ikon för Rikstermbanken

overlay banner

svensk term: overlay banner
definition:

interaktiv annons i videoströmmen som är icke-linjär

engelsk term: overlay banner
 
källa: IAB Sverige: Online Video Best Practice Guide | 2014, 10. Ordförklaring, s. 12–13