Ikon för Rikstermbanken

verksamhetsavfall

svensk term: verksamhetsavfall
definition:

avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess

anmärkning:

I en verksamhet kan det uppstå både med hushållsavfall jämförligt avfall och annat avfall än hushållsavfall.

se även:
engelsk term: industrial waste
tysk term: Industrieabfall
definition:

Abfall, der bei Betriebsprozessen anfällt

dansk term: industriaffald
definition:

affald, der er opstået i en virksomhedsproces

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014