Ikon för Rikstermbanken

samförbränning

svensk term: samförbränning
definition:

förbränning av avfall, eventuellt tillsammans med andra material, i en anläggning som huvudsakligen byggts för att producera energi

engelsk term: co-incineration
 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014