Ikon för Rikstermbanken

producentansvar

svensk term: producentansvar
definition:

skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering

engelsk term: producers’ responsibility
tysk term: Herstellerhaftung
definition:

Haftung des Herstellers für bestimmte ausgewiesene Produkte über deren gesamte Lebensdauer, einschließlich Design, Herstellung und Abfallentsorgung

dansk term: producentansvar
definition:

producenters ansvar for visse særligt udpegede produkter i hele livscyklusen inklusive design, produktion og varetagelse af affaldet

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014