Ikon för Rikstermbanken

producent

svensk term: producent
definition:

den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl

anmärkning:

Se 15 kap 4 § miljöbalken.

engelsk term: producer
tysk term: Hersteller
definition:

wer gewerblich Waren oder Verpackungen in Schweden herstellt, einführt oder vertreibt oder wer gewerblich Abfall erzeugt, der aus Reinhaltungs- oder Umweltschutzgründen besondere Maßnahmen erfordert

anmärkning:

Siehe Umweltgesetzbuch Kapitel 15 § 4.

dansk term: producent
definition:

den, der erhvervsmæssigt fremstiller, importerer eller sælger en vare eller en emballage eller den, der i sin virksomhed producerer affald, der kræver særlige foranstaltninger af renholdnings- eller miljømæssige grunde

anmärkning:

Se gældende bestemmelser i miljøloven.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014