Ikon för Rikstermbanken

matavfall

svensk term: matavfall
definition:

livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin)

anmärkning:

Omfattar såväl ätbar mat (matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor och skal.

se även:
engelska termer: food waste
catering waste
tysk term: Speisereste
definition:

Lebensmittelabfälle aus der Lebensmittelverarbeitung (aus Haushalten, Restaurants, Großküchen, Geschäften und der Lebensmittelindustrie), die aus kommerziellen oder anderen Gründen nicht verbraucht wurden

dansk term: madaffald
definition:

fødevareaffald fra fødevarekæden (husholdninger, restauranter, storkøkkener, butikker og fødevareindustrien) som af kommerciel eller anden årsag ikke er gået til forbrug

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014