Ikon för Rikstermbanken

kärl- och säckavfall

svensk term: kärl- och säckavfall
definition:

avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl eller i en säck, som samlas upp i containrar

anmärkning:

Avfall som normalt uppstår i hushållet som läggs i underjordsbehållare eller lämnas i sopsugsystem.

engelsk term: waste in bins and bags
tysk term: Tonnen- und Sackabfall
definition:

der Teil des Haushaltsabfalls, der in Tonnen oder Säcken gesammelt wird, d. h. exklusive Abfall für Materialrecycling, Grobabfall, Elektroschrott und gefährlicher Abfall

dansk term: container- og sækkeaffald
definition:

den del af husholdningsaffaldet, der lægges i affaldscontainere eller -sække, det vil sige eksklusive affald til materialegenvinding, storskrald, el-affald og farligt affald

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014