Ikon för Rikstermbanken

källsortering

svensk term: källsortering
definition:

sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, t.ex. i hushållet

engelsk term: source separation
tysk term: Quellensortierung
definition:

Sortierung oder Separierung von Abfall direkt an dem Ort, an dem der Abfall anfällt, z. B. im Haushalt

dansk term: kildesortering
definition:

sortering eller separering af affald på det sted, hvor affaldet er frembragt, f.eks. i husholdningen

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014