Ikon för Rikstermbanken

insamling

svensk term: insamling
definition:

uppsamling, sortering eller inledande lagring av avfall för vidare transport

anmärkning:

Se 4 § avfallsförordningen.

engelsk term: collection
tysk term: ABHOLUNG
definition:

Abholung, Sortierung oder Mischung von Abfall für den weiteren Transport

anmärkning:

Siehe Abfallverordnung § 4.

dansk term: indsamling
definition:

opsamling, sortering eller blanding af affald for videre transport

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014