Ikon för Rikstermbanken

inert avfall

svensk term: inert avfall
definition:

avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar

anmärkning:

Se 3 § deponeringsförordningen.

exempel:

Sten och grus.

engelsk term: inert waste
tysk term: inerter Abfall
definition:

Abfall, der bei Kontakt mit anderem Abfall keine wesentlichen physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen durchläuft, z. B. Stein und Grus

anmärkning:

Siehe Deponieverordnung § 3.

dansk term: inert affald
definition:

affald, der ikke gennemgår nogle væsentlige fysiske, kemiske eller biologiske forandringer i kontakt med andet affald, f.eks. sten og grus

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014