Ikon för Rikstermbanken

icke brännbart avfall

svensk term: icke brännbart avfall
definition:

avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs

exempel:

Sten, metaller.

engelsk term: non-combustible waste
tysk term: nicht brennbarer Abfall
definition:

Abfall, der auch unter Energiezufuhr nicht verbrannt werden kann

exempel:

Stein, Metalle.

dansk term: ikke brændbart affald
definition:

affald, der ikke kan forbrændes, selv om der tilføres energi

exempel:

Sten, metaller.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014