Ikon för Rikstermbanken

hushållsavfall

svensk term: hushållsavfall
definition:

avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

anmärkning:

Se 15 kap 2 § miljöbalken.

engelsk term: household waste
tysk term: Haushaltsabfall
definition:

Abfall, der aus Haushalten stammt, und Abfall aus anderen Tätigkeiten, der in Typ oder Zusammensetzung dem aus Haushalten stammendem Abfall gleicht

anmärkning:

Siehe Umweltgesetzbuch Kapitel 15 § 2.

dansk term: husholdningsaffald
definition:

affald, der stammer fra husholdninger eller affald fra virksomheder, der pga. sin karakter eller sammensætning ligner det affald, der kommer fra husholdninger

anmärkning:

Se gældende bestemmelser i miljøloven.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014