Ikon för Rikstermbanken

grovsopor

svenska termer: grovsopor
grovavfall
definition:

hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl

anmärkning:

Se 5 §.NF S 2004:4.

engelsk term: bulky waste
tyska termer: Grobmüll
Grobabfall
definition:

Haushaltsabfall, der so schwer oder sperrig ist, dass er nicht in Säcken oder Tonnen gesammelt werden kann

anmärkning:

Ssiehe NF S 2004:4 § 5,

dansk term: storskrald
definition:

husholdningsaffald, som er så tungt eller voluminøst, at det er upraktisk at indsamle i affaldssække eller beholdere

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014