Ikon för Rikstermbanken

grönavfall

svensk term: grönavfall
definition:

park-och trädgårdsavfall

engelsk term: green waste
 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014