Ikon för Rikstermbanken

fastighetsnära insamling

svenska termer: fastighetsnära insamling
FNI
definition:

insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet uppkommit

engelsk term: curb-side collection
tysk term: grundstücksnahe Abholung
definition:

Abholung von oder direkt neben den Grundstücken, auf denen der Abfall anfällt

dansk term: henteordning
definition:

indsamling ved eller i nærheden af de boliger, hvor affaldet er opstået

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014