Ikon för Rikstermbanken

förberedelse för återanvändning

svensk term: förberedelse för återanvändning
definition:

avfallshantering som genom kontroll, rengöring eller reparation gör att produkter eller komponenter som blivit avfall kan återanvändas

engelsk term: preparation for re-use
 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014