Ikon för Rikstermbanken

elektriskt och elektroniskt avfall

svensk term: elektriskt och elektroniskt avfall
definition:

avfall från elektriska och elektroniska produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält samt material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller sådan utrustning som nämns ovan

anmärkning:

Omfattas av producentansvar (se 8 § avfallsförordningen och förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter).

engelska termer: waste from electric and electronic equipment
WEEE
tysk term: elektrischer und elektronischer Abfall
definition:

Abfall aus elektrischen und elektronischen Produkten, einschließlich aller Komponenten, Ausrüstungsteile und Verbrauchsmaterialien mit elektrischen oder elektronischen Funktionen

anmärkning:

Fällt unter Herstellerhaftung (siehe Abfallverordnung § 6 und Verordnung über die Herstellerhaftung für elektrische und elektronische Produkte 2005:209).

dansk term: elektrisk og elektronisk affald
definition:

affald fra elektriske og elektroniske produkter inklusive alle komponenter, udstyrsdele og forbrugsvarer, der har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. omfattes af producentansvar

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014