Ikon för Rikstermbanken

dioxin

svensk term: dioxin
förklaring:

Samlingsnamn för 210 klororganiska föreningar, varav 17 stycken är mycket giftiga och anrikas i fettvävnad.

engelsk term: dioxin
tysk term: Dioxin
förklaring:

Sammelbezeichnung für 210 chlororganische Verbindungen, von denen 17 sehr giftig sind und sich in Fettgewebe anreichern.

dansk term: dioxin
förklaring:

Ffælles navn for 210 klororganiske forbindelser, hvoraf 17 forbindelser er særdeles giftige og akkumuleres i fedtvævet.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014