Ikon för Rikstermbanken

bygg- och rivningsavfall

svensk term: bygg- och rivningsavfall
definition:

avfall som uppstår vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad

engelsk term: construction and demolition waste
tysk term: Bau- und Abrissabfall
definition:

Abfall, der bei Neubau, Ausbau, Renovierung, Umbau oder Abriss von Gebäuden anfällt

dansk term: bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald
definition:

affald, der er opstået ved nybyggeri, tilbygning, renovering, ombygning eller nedrivning af bygninger

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014