Ikon för Rikstermbanken

brännbart avfall

svensk term: brännbart avfall
definition:

sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat

anmärkning:

Se 3 § avfallsförordningen.

engelsk term: combustible waste
tysk term: brennbarer Abfall
definition:

Abfall, der nach Beginn des Verbrennungsprozesses ohne Energiezufuhr brennbar ist

anmärkning:

Siehe Abfallverordnung § 3.

dansk term: brændbart affald
definition:

affald, der brænder uden energitilskud efter at forbrændingsprocessen er igangsat

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014