Ikon för Rikstermbanken

bortskaffande

svensk term: bortskaffande
förklaring:

Sådana förfaranden som anges i bilaga 5 till Avfallsförordningen, bl.a. deponering.

engelsk term: disposal
tysk term: Entsorgung
definition:

Verfahren, die in Anhang 5 der Abfallverordnung angegeben sind, u. a. Deponierung

dansk term: bortskaffelse
definition:

de procedurer, der angives i gældende bestemmelser for fjernelse af affald, blandt andet deponering

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014