Ikon för Rikstermbanken

biologisk återvinning

svensk term: biologisk återvinning
definition:

återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall genom aerob eller anaerob behandling

engelsk term: biological treatment
 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014