Ikon för Rikstermbanken

biocell

svensk term: biocell
definition:

avgränsat område, exempelvis på deponi, där bioavfall bryts ner i syrefri process och deponigas tas tillvara

engelsk term: biocell
tysk term: Biozelle
definition:

abgegrenzter Bereich, z. B. auf einer Deponie, in dem Bioabfall unter Ausschluss von Sauerstoff abgebaut und Deponiegas gesammelt wird

dansk term: biocelle
definition:

lukket afsnit f.eks. på et deponeringsanlæg, hvor bioaffald nedbrydes i en iltfri proces med opsamling af gassen

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014