Ikon för Rikstermbanken

bala

svensk term: bala
definition:

packa samman och eventuellt binda samman till balar, t.ex. inför mellanlagring eller för att få ett lätthanterligt material

engelsk term: baling
tysk term: paketieren
definition:

das Packen bzw. Zusammenbinden zu Paketen oder Ballen, z. B. vor der Zwischenlagerung oder um die Bearbeitbarkeit des Materials zu erleichtern

dansk term: ballepresning
definition:

sammenpresning af baller og eventuelt sammenbinding, f.eks. til mellemlagring eller for at få et mere lethåndterligt materiale

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014