Ikon för Rikstermbanken

bästa tillgängliga teknik

svenska termer: bästa tillgängliga teknik
BAT
definition:

rättesnöre för vilket system som ska väljas utifrån ett miljöperspektiv med hänsyn till vad som kan anses ekonomiskt rimligt

engelska termer: best available technology
BAT
tyska termer: BVT
Beste verfügbare Technik
definition:

Richtlinie zur Wahl eines unter Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsanforderungen geeigneten Systems

anmärkning:

Siehe Kapitel 2 des Umweltgesetzbuchs.

dansk term: BAT
definition:

retningslinjer for at vælge et system, der set ud fra et miljømæssigt perspektiv er det bedste med hensyn til det, der kan anses for at være økonomisk rimeligt

anmärkning:

Se gældende bestemmelser i miljøloven.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014