Ikon för Rikstermbanken

anaerob behandling

svensk term: anaerob behandling
definition:

behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre

exempel:

Rötning.

engelsk term: anaerobic treatment
tysk term: anaerobe Behandlung
definition:

Behandlung von Bioabfällen ohne Einfluss/Zufuhr von Sauerstoff, z. B. Gärung

dansk term: anaerob behandling
definition:

behandling af bioaffald uden adgang til/tilførsel af ilt, f.eks. iltfri nedbrydning

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014