Ikon för Rikstermbanken

aerob behandling

svensk term: aerob behandling
definition:

behandling av bioavfall med tillgång till/tillförsel av syre

exempel:

Kompostering.

engelsk term: aerobic treatment
tysk term: aerobe Behandlung
definition:

Behandlung von Bioabfällen unter Einfluss/Zufuhr von Sauerstoff

exempel:

Kompostierung.

dansk term: aerob behandling
definition:

behandling af bioaffald med adgang til/tilførsel af ilt

exempel:

Kompostering.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014