Ikon för Rikstermbanken

BREF

svensk term: BREF
förklaring:

Ett tekniskt dokument från EU-kommissionen som ska fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer, exempelvis för avfallsförbränning. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik (BAT) för den aktuella branschen.

se även:
engelsk term: BREF
 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014