Ikon för Rikstermbanken

återvinningsstation

svenska termer: återvinningsstation
ÅVS
definition:

obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper

engelsk term: recycling station
tysk term: Umweltstation
definition:

unbemannte kleinere Anlage für die Annahme von Verpackungen und Altpapier

dansk term: genbrugsstation
definition:

ubemandet mindre anlæg for modtagelse af emballager og returpapir

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014