Ikon för Rikstermbanken

återvinning

svensk term: återvinning
definition:

avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till avfallsförordningen eller som på annat sätt innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning

se även:
engelsk term: recovery
tysk term: Recycling
definition:

Nutzung, Verarbeitung oder Entsorgung von Material, Nährstoffen oder Energie aus Abfall

anmärkning:

Siehe Recyclingverfahren, Anhang 2 der Abfallverordnung.

dansk term: genvinding
definition:

anvendelse, behandling eller varetagelse af materiale, næringsstoffer eller energi fra affald

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014