Ikon för Rikstermbanken

återanvändning

svensk term: återanvändning
definition:

åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för

engelsk term: re-use
tysk term: Wiederverwendung
definition:

Nutzung wieder gewonnener Produkte ohne vorherige Veredelung

dansk term: genbrug
definition:

anvendelse af et kasseret produkt uden forudgående forædling

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014