Ikon för Rikstermbanken

utavel

svensk term: utavel
definition:

avel mellan obesläktade individer

anmärkning:

Motsatsen till inavel.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014