Ikon för Rikstermbanken

inavel

svensk term: inavel
definition:

parning mellan individer som är mer besläktade än genomsnittet i rasen

anmärkning:

Inavel medför ökad homozygoti (minskad genetisk variation) inom populationen och större sannolikhet för att avkomman ska ärva samma genvariant från båda föräldrarna.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014