Ikon för Rikstermbanken

mentalindex

svensk term: mentalindex
definition:

skattning av avelsvärden (index) för olika beteendeegenskaper, baserat på resultat från mentalbeskrivning (MH och/eller BPH)

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014