Ikon för Rikstermbanken

index

svenska termer: index
avelsindex
förklaring:

Det skattade avelsvärdet för en egenskap (t.ex. HD, ED eller beteendeegenskaper) kallas ibland för index. Indexvärdet uttrycker individens nedärvningsförmåga (skattade avelsvärde) för egenskapen i förhållande till genomsnittet i rasen. SKK tillhandahåller index för höft- och armbågsledsdysplasi (s.k. HD- och ED-index) i vissa raser. Index skattas i några raser även rutinmässigt för beteendeegenskaper, s.k. mentalindex.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014