Ikon för Rikstermbanken

genetisk drift

svensk term: genetisk drift
definition:

slumpmässig ändring av allelfrekvenserna som inte beror på om genvarianten är till fördel för individen eller inte

anmärkning:

Genetisk drift medför att vissa alleler blir ovanliga, eller försvinner ur populationen, medan andra genom slumpen får ökad spridning. Effekten är störst i små populationer.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014