Ikon för Rikstermbanken

epistasi

svensk term: epistasi
förklaring:

Med epistasi menas att allelerna i ett locus kan påverka hur gener i andra loci uttrycks. Flera exempel finns inom färggenetiken, bland annat påverkar alleler i E-locus om genvarianterna i B-locus (för svart/brun färg) uttrycks eller inte.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014