Ikon för Rikstermbanken

avelsvärde

svenska termer: avelsvärde
nedärvningsförmåga
definition:

mått på en individs nedärvningsförmåga för en, eller flera, egenskaper

anmärkning:

I praktiken går det inte att beräkna det exakta eller sanna avelsvärdet. Avelsvärdet kan dock skattas utifrån den information som finns tillgänglig om individen själv och dess släktingar. Det skattade avelsvärdet, ibland kallat för index, är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap, och inte ett mått på vad avelshunden själv har för resultat.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014