Ikon för Rikstermbanken

additiv genverkan

svensk term: additiv genverkan
förklaring:

Innebär att effekten av olika alleler läggs samman. Båda genvarianterna (allelerna) kommer till uttryck i fenotypen. Avkommans fenotyp kan förväntas motsvara ett genomsnitt av föräldradjurens.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014