Ikon för Rikstermbanken

BLUP

svensk term: BLUP
förklaring:

Statistisk metod som används för skattning av avelsvärden (index). Tar hänsyn till information från släktingar och möjliggör korrigering för systematiska miljöeffekter. Tillämpas bland annat för skattning av HD- och ED-index samt mentalindex.

se även:
engelska termer: Best Linear Unbiased Prediction
BLUP
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014