Ikon för Rikstermbanken

stamaktie

svensk term: stamaktie
förklaring:

De ”vanliga” aktierna, således både A-aktier och B-aktier. Motsatsen är preferensaktier.

se även:
 
källa: Aktiespararna: Ordlista