Ikon för Rikstermbanken

preferensaktie

svensk term: preferensaktie
definition:

aktie som har företräde framför andra aktier, vanligen med rätt mycket högre utdelning

 
källa: Aktiespararna: Ordlista